EĞİTİM TECRÜBESİNİN EDİNİLMESİ
Op Dr Metin BERBEROĞLU, 1992 yılında ABD Baltimore Greater Baltimore Medical Center (GBMC) ve United States Endoscopic Laser Institute (USELI)'de aldığı temel laparoskopik cerrahi eğitimden sonra o dönemde Klinik Şef Muavini olarak görevli olduğu Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk laparoskopik operasyonlarını gerçekleştirmiştir. En kısa zamanda kendi hastanesinde Genel Cerrahi, Üroloji ve Jinekoloji kliniklerinde laparoskopik cerrahi eğitimleri vererek ilk eğitim tecrübesini kazanmıştır. Daha sonra Ankara'daki birçok hastanede de eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

YENİLİKLER
Bu dönemde Gazsız-laparoskopi, Mikro-laparoskopi, Retro-peritoneoskopi tekniklerinin ülkemize gelmesine önderlik etmiştir. Türkiye'deki ilk bir çok laparoskopik girişimin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmuş veya bizzat kendisi tarafından yapılmıştır. Bu laparoskopik operasyonlardan bazıları üreter taşı çıkarılması, kesi ve kasık fıtığı onarımları, karaciğer kisti tedavisi, pankreas kist boşaltılması, radikal prostatektomi, nefrektomi, idrar kaçağı tedavisi, gazsız girişimler ve mikrooperasyonlardır.

EĞİTİMİN BAŞLAMASI
1995 yılında İleri Tıp Teknolojileri Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni kurmuş ve bu kuruluş 2008 yılına kadar Türkiye'deki 2500 den fazla uzman doktora laparoskopik cerrahi eğitimi vermiştir. Bu laparoskopik cerrahi eğitimlerinde teorik dersler, laboratuvar çalışmaları, dikiş pratikleri gerçekleştirilmesi yanı sıra eğitim alan cerrahların yaptığı operasyonlar sırasında ameliyat anında birebir yardım edilmiştir. Bu yardımlarla ameliyat sürelerinin ve eğitim sürecinin kısalması sağlanmış, aynı zamanda bu eğitim sürecinde oluşabilecek bir çok sıkıntının da önüne de geçilmesi sağlanmıştır.

EKİP
Bu süreç içerisinde Eğitim Merkezi Faaliyetlerinde Muhittin Alkış (Genel Cerrahi; 1995-1995), Ferruh Balaban (Genel Cerrahi; 1995-2001), Önder Sürgit (Genel Cerrahi; 2001-2002), İlker Seçkiner (Üroloji; 2000-2002), Feyzan Kadir Ercan (Genel Cerrahi; 1999-2007), Bülent Alp Aydın (Jinekoloji; 1996-2007) yoğun görevler almışlar ve Türkiye'de Laparoskopik cerrahinin yerleşmesi ve yaygınlaşmasına büyük katkılarda bulunmuşlardır.
13 yıl içerisinde Eğitim Merkezi Faaliyetleri çerçevesinde yaptırılan ve yapılan Ameliyatlar:

 

Genel Cerrahi Ameliyat
Safra taşları Kolesistektomi
Kasık fıtığı Total Ekstraperitoneoskopik Herni Onarımı
Reflü (Mide fıtığı) Nissen Fundoplikasyonu + Posterior Krurafi
Apandisit Appendektomi
Karın kesisi fıtığı İnsizyonal herni onarımı
Makat sarkması Rektopeksi
Dalak hastalıkları Splenektomi
Karaciğer kisti Hidatik Kist drenajı
Mide ülseri Vagotomi + piloroplasti
Varis Subendotelyal Perforan Ven Ligasyonu
Kalın barsak hastalıkları Kolon rezeksiyonu


Üroloji Ameliyat
Böbrek kistleri Renal Kistektomi
Böbrek alınması Nefrektomi
İdrar taşları Ureterolithotomi
Mesane sarkması Burch Girişimi
İdrar kanalı darlıkları Piyeloplasti
İnmemiş erbezleri Diagnostik, Orşiektomi
Prostat kanseri Radikal Prostatektomi


Jinekoloji Ameliyat
Yumurtalık kistleri Over kisti
Yumurtalık dönmesi Over torsiyonu
Dış gebelik Tubal grosses
Rahim urları Miyomektomi
Mesane sarkması Burch girişimi


Çocuk Cerrahisi Ameliyat
Kasık fıtıkları Herni onarımı
Safra taşları Kolesistektomi
Böbrek biyopsileri Böbrek biyopsileri
Reflü (Mide fıtığı) Nissen Fundoplikasyonu + Posterior Krurafi
Apandisit Appendektomi
Kalın barsak hastalıkları Kolon rezeksiyonu


Göğüs Cerrahisi Ameliyat
El ve koltuk altı terlemesi Transtorasik sempatektomi
Göğüs zarı yapışması Dekortikasyon
Akciğer hava kesesi Akciğer bül ligasyonu
Akciğer kitleleri Akciğer biyopsileri